Pelaajan polku

RCDE Jalkapalalloakatemian pelaajanpolkua kehitetään ja rakennetaan parhaillaan Suomessa. Tavoitteena on rakentaa joukkuetoimintaa jokaiseen ikäluokkaan 17 -vuotiaista alaspäin. Toiminnallisesti RCD haluaa pelata jokaisessa ikäluokassa aina mahdollisimman korkealla sarjatasolla, kuitenkin huomioiden omien akatemiapelaajiensa sen hetkisen kehitysasteen ja vaiheen kokonaisuudessaan.

Tällä hetkellä toimintaa on kaikissa poikaikäluokissa vuonna 2008 syntyneistä 2013 syntyneisiin. Tyttöpuolella vuonna 2008 syntyneistä 2011 syntyneisiin. Uusia ikäluokkia ollaan perustamassa pojissa 2014 ja tytöissä 2012-13 ikävaiheisiin.

Akatemiamallin mukaisesti pelaajat liikkuvat ikäluokkien välillä oman kehitysvaiheensa mukaisesti. Olennaisinta ei ole missä ikäluokkajoukkueessa pelaaja pelaa tai harjoittelee, vaan se, kuinka yksilön kehittymistä pystytään tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

Akatemiatoiminnan pelaajanpolusta saa lisätietoa akatemian tekniseltä johtajalta Alex Piachelta.

TAVOITTEET ERILAISISSA KEHITYSVAIHEISSA

– Nuorten jalkapallo-vaihe (6–12-vuotiaat):

  • Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että pelaajalla on mahdollisuus pelata paljon siten, että hän pääsee tutustumaan palloon pelivälineenä ja saavuttaa optimaalisen yhteyden koordinaatiotason pelaajan (oma keho) ja esineen (pallo) välillä.
  • Metodologia on rakennettu seuraamaan ja kunnioittamaan lapsen yksilökeskeistä kehitysvaihetta (esineen ja rakenteen välinen suora suhde). Toiminnassa keskitymme tunnistamaan, mitä asioita pelaaja tekee yksilötasolla luonnollisesti ja mitkä ovat niitä teknisiä – koordinaatiiviset tekijöitä, joita kunkin yksilön kohdalla halutaan kehittää.
  • Lapsen pelaajaidentiteetin kehittyminen ja syntyminen (pallonkäsittelytaito, tilan ja ajan suhteen hahmottaminen/ymmärrys, motoriset valmiudet jne.)
  • Olennaista tunnistaa pelaajan luonnolliset taipumukset ja kyvyt.

– Kehitysvaihe (12-16-vuotiaat):

  • Yleismaailmallisten pelikonseptien läpikäyntiä, ymmärryksen lisääminen ja sisäistäminen.
  • Valmentajan rooli yksilön pelikäsityksen kehittymisen tukijana korostuu. Valmentajan tulee kyetä tarjoamaan tarvittavat välineet pelaajalle tämän kerätessä tietoa ympäristöstä sekä ratkaistessaan harjoituksissa ja peleissä ilmeneviä tilanteita.
  • Valmennuksellinen tuki ravitsemuksen ja fyysisen harjoituksen muodossa pelaajien luonnollisten kehitysominaisuuksiensa perusteella korostuu.

– Kilpailuvaihe: (Yli 17-18-vuotiaat):

  • Tässä vaiheessa pelaaja on jo luonut identiteettinsä alarakenteena (pelaaja) ja pystyy hyödyntämään edellisessä vaiheessa oppimiaan kognitiivisia käsitteitä ja joukkueensa hyväksi suhteessa yksittäisen pelin edellytyksiin.
  • Pelaaja on tai ei ole kehittynyt ammattilaispolulle