Toiminta

RCDE Jalkapalloakatemian toiminta pohjautuu RCD Espanyol de Barcelonan akatemiatoiminnan metodologiaan ja positiiviseen pedagogiikkaan. Toimintaa ohjaavat kahdeksan (8) keskeisen arvon lisäksi johdonmukaisesti etenevä pelaajan yksilöllisen kehitysvaiheen huomioiva pelaajanpolku ajattelu. Vahvan pohjan rakentaminen vie aikaa, eikä pikavoittoja ole olemassa.

Kokonaisvaltainen pelaajan kehittäminen ja kehittyminen vaatii säännöllisen ja johdonmukaisen harjoittelun lisäksi urheilullisen elämäntavan ja arvojen omaksumisen. Pelaajaa ja perhettä tuetaan miettimään myös koulun, levon ja ravinnon merkitystä kokonaiskuvassa. Akatemiaan osallistuvien pelaajien ja perheiden edellytetään hyväksyvän ja sisäistävän akatemiatoiminnan arvot ja toimintatavat.

RCDE akatemioiden pelaajien kasvattamisessa on erityisen tärkeää, että pelaaja oppii jalkapallon lisäksi elämän taitoja.

Keskeiset arvomme ovat:

  • Kunnianhimo
  • Sitoutuminen
  • Luottaminen
  • Nöyryys
  • Intohimo
  • Määrätietoisuus/Sinnikkyys
  • Kunnioitus
  • Yhtesöllisyys


Arvojen mukaiset osa-alueet ovat mukana pelaajan kehittymisessä nuoresta pelaajasta aikuiseksi. Akatemiassa tunnetaan yhteenkuuluvuutta RCD Espanyol -perheeseen.

Akatemiassa jalkapallon harjoitteleminen perustuu tilan ja ajan hyödyntämiseen siten, että se simuloi mahdollisimman paljon oikeaa peliä. Pelaajia tuetaan oppimaan löytämään parhaat ratkaisumallit eri pelitilanteisiin. Pelaajan kyetessä hyödyntämään hyvin henkilökohtaisen pallonhallintataitonsa ja samalla havainnoimaan ympäristöään riittävästi, hän pystyy auttamaan itseään sekä joukkuetta parhaalla mahdollisella tavalla.

VALMENNUS

Alex Piache vastaa teknisenä johtajana akatemian pelaajien valmennussuunnitelmasta ja valmentajien kouluttamisesta. Alex on RCD Espanyol de Barcelonan kouluttama valmentaja, jolla on laaja kansainvälinen kokemus ympäri maailmaa.

Zrini Chateu on akatemian päävalmentaja, hänellä on laaja kansainvälinen kokemus ja hän on myös jalkapallopeliin mukautettujen uusien tekniikoiden asiantuntija.

Asiantuntijoita toimivat Jaume Bartés ja Xavi Gurri.

KOULUTETUT VALMENTAJAT

Kaikki seuran valmentajat akatemiassamme sitoutuvat noudattamaan RCDE arvoja ja valmennuslinjaa. Valmentajien rekrytoinnista ja valinnasta vastaa akatemiakohtaisesti RCD Espanyol de Barcelonan kouluttama ja lisensioima tekninen johtaja. Jokaisella akatemiavalmentajalla on mahdollisuus osallistua vuosittain RCD Espanyol de Barcelonan järjestämiin sisäisiin koulutuksiin.

VIDEOANALYYSI

Videoanalyysit ovat akatemiapelaajien kehittymisen kannalta tärkeä yksityiskohta. Videoanalysointia hyödynnetään säännöllisesti osana yksilöharjoittelua ja kehittymisen seurantaa.

VAATTEET

Akatemia käyttää peliasuinaan yhteistyösopimuksensa mukaisesti RCD Espanyol de Barcelonan akatemioiden virallisia asusteita.

TOIMINTAKESKUS AJATTELU

Akatemia tarjoaa valituille pelaajille mahdollisuuden osallistua myös kansainvälisille leireille, joita pidetään RCD Espanyol Training Centerissä. Valituilla pelaajilla on mahdollisuus osallistua RCD Españolin järjestämiin turnauksiin.

LEIRITOIMINTA

RCDE Jalkapalloakatemia järjestää vuoden aikana useita leirejä. Kohokohtana ovat vuosittain toteutettavat kesäleirit, joihin saapuu RCD Espanyol de Barcelonan nimeämiä valmentajia ympäri maailmaa. Akatemian jäsenet saavat alennuksen leirien hinnoista.

Leirivalmentajina ovat toimineet Suomessa mm. Xavi Gurri, Alberto Roca, Jaume Bartres, Benito Montalvo, useat RCD Espanyol de Barcelonan junioriakatemian valmentajat.

TULE HARJOITTELEMAAN KANSSAMME

Mikäli olet kiinnostunut toiminnastamme, ole rohkeasti yhteydessä ja kysy lisää tai tule tutustumaan toimintaympäristöömme.

YKSILÖHARJOITTELU

Yksittäiseen akatemiakoulutukseen osallistuvat pelaajat saavat akatemialta henkilökohtaisen arvion omien ominaisuuksiensa tasosta ja siitä, kuinka heidän omia kykyjään voidaan edelleen kehittää. Yksilöllisen suuntautumisen tarkoituksena on helpottaa pelaajan koulutusta ja kehitystä.